URBANPROIECT - idei de proiectare pentru orice solicitare!

70+

ani de activitate

16 000+

proiecte finisate

Noutăți

Invitatie de participare

arrow

Servicii de audit al situatiei financiare pentru anii 2022-2023 Declarație Anexsă

Caiet de sarcini

arrow

Servicii de audit al situatiilor financiare Î.S. Urbanproiect

Invitație de Participare Audit

arrow

Despre Noi

Institutul Național de Cercetări și Proiectări „URBANPROIECT” reprezintă o echipă de arhitecți, proiectanți, constructori, specializați pe o gamă largă de proiecte din sectorul public, comercial și rezidențial. Oferim soluții de proiectare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, în eficientizarea energetică a clădirilor, în reconstrucția monumentelor istorice ș.a.

Obiectivele noastre sunt:

  • 1. Creșterea calitații și diversității ofertei pe domeniile de proiectare;
  • 2. Creșterea capacităților profesionale ale colaboratorilor noștri;
  • 3. Organizarea locurilor de muncă atractive și stimulante, în special, pentru atragerea cadrelor tinere;

Principiul de bază al echipei noastre este să conlucrăm cu clientul în așa mod, încât toate părțile să fie multumite.

misiunea noastra

Institutul ”URBANPROIECT” are o istorie de opt decenii. A început cu reconstrucția orașului Chișinău după cel de-al doilea război mondial și după care activitatea sa s-a extins pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Scopul prioritar de activitate a institutului este promovarea de politici de stat în domeniul dezvoltării teritoriului național, regional și local, corelării standardelor europene privind dezvoltarea durabilă a localităților și teritoriilor.

Potențialul de experiență de care dispunem, dar mai ales potențialul uman, adică specialiștii care lucrează în cadrul institutului ne permit să executăm lucrări de proiectare urbanistice, precum ar fi amenajarea teritoriului național, zonal, raional, prin realizarea de planuri urbanistice generale, zonale, precum și elaborarea regulamentelor generale și locale de urbanism. În construcții ne ocupăm de arhitectura și rezistența construcțiilor civile, industriale, agrozootehnice, dar și de patrimoniul arhtectural-istoric, expertiză și consolidarea construcțiilor, protecția contra proceselor geologice periculoase etc

Ne-am propus, de asemenea, să ne concentrăm pe formarea și specializarea de cercetători în domeniul urbanismului și amenajarea teritoriului, editarea de publicații de specialitate.

Suntem mândri de istoria noastră și intenționăm să continuăm să aducem această activitate la un nivel calitativ mai înalt pentru a corespunde imperativelor timpului, dar și pentru a face țara noastră mai frumoasă și mai prosperă, pentru a lăsa urmașilor un patrimoniu de care să se mândrească.

Cu respect,

Gheorghe Vlas

Directorul general al Institutului URBANPROIECT

Serviciile noastre

01

PROIECTARE

02

URMĂRIREA DE ȘANTIER

03

ARHIVĂ

04

CONSULTANȚĂ

ECHIPA NOASTRĂ

Echipa noastră de profesioniști lucrează cu dăruire pentru a deveni partener de înceredere în realizarea visului tău imobiliar.

AVANTAJELE COLABORĂRII CU NOI

organizaţie de proiectare de Stat cu funcţii de activitate teritorială

un centru ştiinţific de dezvoltare conceptuală şi planificare teritorială pentru promovarea politicii de stat în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului

instituţie pentru elaborarea actelor şi documentelor normative în domeniul urbanismului, arhitecturii, proiectării şi construcţiilor

desemnat ca centru regional al Consiliului European pe problemele amenajării teritoriului

parte din lista organizaţiilor de proiectare cu dreptul elaborării documentaţiei de proiect pentru zonele seismice

elaboratorul Planurilor de Amenajare a Teritoriului, planurilor generale ale oraşelor şi satelor, planurilor urbanistice zonale

institutul dispune de o arhivă valoroasă (proiecte ale obiectivelor tuturor localităţilor, planuri generale ale oraşelor şi satelor, cercetări şi expertize referitor la solurile supuse tasărilor, alunecărilor, riscului seismic şi altor calamităţi naturale)

RECOMANDĂRI