NOUTATI

05.11.07

A fost lansat site-ul renovat Urbanproiect


Actitivitati

     In prezent institutul este preocupat de elaborarea unor Programe statale importante relatate la amenajarea teritoriului national. In colaborare cu Academia de Stiinte din Republica Moldova se executa activitati de sistematizare si zonificare seismica a alinecarilor de teren a teritoriului republicii. Rezultate al elaborarii documentelor in domeniul proiectarilor si constructiilor in perioada apropiata vor deveni urmatoarele exigente normative importante:

•   Ghidul pentru proiectarea mansardelor peste casele de locuit existente;

•   Normativele "Cladiri administrative", "Case de locuit", "Recomandari privind planificarea urbanistica";

•   Instructiuni privind inventarierea si pasaportizarea caselor de locuit construite;

In cadrul institutului se finalizeaza elaborarea proiectului Planului urbanistic general al or. Balti pentru perioada pina 2020. Au fost recent finalizate planurile urbanistice generale ale oraselor Cahul, Nisporeni, Calarasi si a unui sir de localitati rurale. Continue elaborarea planurilor urbanistice generale pentru orasele Floresti, Singerei, Hincesti, Criuleni, Ialoveni si satele Cojusna, Tartaul de Salcie. Concomitent cu elaborarea documentatiei de urbanism se desfasoara activitatea teritoriala si anume:

•   coordonarea amplasamentelor si proiectelor pentru constructii in localitatile republicii;

•   consultari pentru autoritatile publice locale, organele de arhitectura in contextul realizarii solutiilor de proiect;

•   elaborarea fundamentatilor urbanistice in lipsa planurilor urbanistice si pentru teritoriile importante sau responsabile;

•   promovarea solutiilor tehnice moderne, tehnologiilor in proiectari si constructii;

•   elaborarea documentatiei normative si recomandarile pentru aplicarea acestea;

•   examinarea obiectelor existente, efectuarea expertizei tehnice, elaborarea propunerilor respective;

•   evaluarea ecologica a teritoriilor si posibilitatilor de amlasare a constructiilor de diverse destinatii;

•   elaborarea programului de creare a bazei de date privind dezvoltarea localitatilor republicii;

Una din componentele de baza a activitatii institutului este proiectarea arhitectural-constructiva, care deruleaza intr-un spectru larg in conformitate cu conjuctura comenzilor, care includ complexe mari de locuinte si producere, obiecte ale infrastructurii sociale. Din acest sir se evidentiaza:

•   cartierul de locuinte din str. Ceucari, or. Chisinau;

•   reconstruirea lagarului pioneresc din s. Parata sub centrul copiilor;

•   clocurile de studii a Universitatii de Stat "A. Russo", or.Balti;

•   complex memorial in s. Serpeni;

•   centrul comercial in or. Taraclia;

•   filialelel bancilor in or. Edinet si Causeni;

•   complexul de agrement in or. Rezina;

•   fabrica de inghetata in or. Ialoveni;

•   institutie pineteneiara pentru 2000 locuri in or. Vatra;

Pe parcurusl intregii activitati institutul a fost un organism complex, dotat cu profesionisti pentru toate specialitatile cenexe constructiilor si actualmente exercita cu succes functiile delegate ca Institut National de Cercetari si Proiectari in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si arhitecturii.